Romicore
Quiz
Krok 2/3

Spójrz na poszczególne narzędzia.

Które z nich wykorzystujesz w swoim sklepie internetowym? Zaznacz.

Narzędzia