Romicore

Patryk Ołdziejewski

CEO

Aneta Panasiuk

Marketing Manager

Robert Mroczek

E-commerce Manager

Jakub Popławski

Marketplace Manager

Tomasz Niedźwiedź

Design Manager

Radosław Kuleszewicz

Content Manager

Łukasz Miłkowski

E-mail Marketing and Automation Manager

Iwona Błahuszewska

Project Manager

Małgorzata Gudalewska

Project Manager

Sylwia Kobus

Project Manager

Joanna Choromańska

Project Manager

Ewelina Puciłowska

Project Manager

Aleksandra Dmitruk

Junior Project Manager

Sylwia Makarewicz

Administrator

Tomasz Sołowiej

Administrator

Eryk Szoplik

Administrator

Maciej Puka

Web Developer

Łukasz Halicki

Email Marketing Specialist

Jakub Sokołowski

Junior E-mail Marketing Specialist

Joanna Zubrycka

Senior Marketplace Specialist

Mateusz Ostrowski

Junior Marketplace Specialist

Michał Dubicki

Junior Marketplace Specialist

Ewelina Złotorzycka

Junior Marketplace Specialist

Magdalena Balewicz

Social Media Specialist

Milena Lewko

Content Creator

Gabriela Turko

Content Creator

Kamila Borys

Designer

Paweł Proskiniuk

Designer

Daria Belakapytava

Designer

Małgorzata Krupa

Google Ads Expert

Jakub Ostrowski

Google Ads Expert

Emilia Korolczuk

Office Manager

Kamila Ostaszewska

Board Assistant