Digital 2023: Global Overview Report” wydawany przez Kepios we współpracy z Hootsuite oraz We Are Social, opracowany na podstawie danych dostarczonych przez szereg znaczących firm badawczych, to najlepsze chyba kompendium wiedzy o globalnych trendach cyfrowego świata. Tegoroczny raport liczy aż 465 stron wypełnionych kaloryczną treścią słów, liczb i wykresów pokazujących, co ludzie naprawdę robią w Internecie, mediach społecznościowych i platformach zakupowych online na całym świecie.

Raport jest bardzo obszernym opracowaniem, obejmującym właściwie wszystkie aspekty i zakątki digitalu. Przygotowaliśmy więc esencję tej cennej wiedzy, aby przedstawić najważniejsze spostrzeżenia oraz dane, które mogą mieć znaczenie w naszej pracy, a które Was  Drodzy Czytelnicy  mogłyby szczególnie zaciekawić. Warto dodać, że według danych zawartych w raporcie ubiegły rok był wyjątkowo interesujący. Najnowsze badania wykazują, że zachowania użytkowników w Internecie znacząco się zmieniły, nawet w porównaniu ze zmianami, jakie zaszły w latach pandemicznych, a zmiany te przyjęły często nieoczekiwany obrót.

Co konkretnie się zmieniło? Spośród danych zawartych w raporcie przede wszystkim należałoby wskazać:

  • dużą zmianę w globalnej liczbie użytkowników Internetu,
  • spadek aktywności użytkowników w różnych obszarach,
  • zmieniające się preferencje w zakresie korzystania z mediów społecznościowych,
  • zauważalne zmiany w zakresie urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu i korzystania z treści i usług cyfrowych,
  • nieoczekiwane zmiany w zachowaniach użytkowników związanych z wyszukiwaniem informacji,
  • zaskakujący rozwój reklamy cyfrowej.

Pełny raport udostępniamy poniżej, a pod raportem publikujemy skrót danych i wniosków w lekkostrawnej pigułce.

Mobile first? Niekoniecznie.

Najnowsze dane z raportu pokazują, że komputery stacjonarne nadal odpowiadają za ponad połowę czasu, jaki użytkownicy spędzają korzystając z Internetu. Telefony komórkowe odpowiadają za największą część czasu online w ujęciu globalnym, ale laptopy i komputery stacjonarne są wciąż preferowanymi urządzeniami dostępowymi dla użytkowników w największych gospodarkach świata w Europie i Ameryce Północnej. I choć dane wykazują spadek liczby posiadanych komputerów w ostatnich latach, to około 2/3 internautów deklaruje, że używa laptopa lub komputera stacjonarnego, aby korzystać z Internetu.

8 godzin snu, 5 godzin smartfona

Z drugiej strony typowy użytkownik Androida spędza obecnie ponad pięć godzin dziennie, korzystając ze swojego smartfona. Średni dzienny czas korzystania z telefonu komórkowego wzrósł o siedem minut dziennie w ciągu ostatniego roku, a to oznacza, że aktualnie poświęcamy około 30% naszego “czasu czuwania” na korzystanie ze smartfonów. Są to dane uśrednione w ujęciu globalnym, ale gdy weźmiemy pod lupę wartości z poszczególnych krajów, zobaczymy że najwięcej czasu na korzystanie ze smartfona poświęcają mieszkańcy Indonezji (5:39h) i Brazylii (5:19h), natomiast mieszkańcy krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej spędzają na tej aktywności zdecydowanie mniej godzin (np. Niemcy tylko 3:36 h/dziennie).

Social media – więcej użytkowników, ale mniejsze zasięgi

Globalne wydatki na reklamę w mediach społecznościowych wzrosły ponad dwukrotnie od wybuchu COVID-19, osiągając szacunkową wartość 226 miliardów dolarów w 2022 roku. Ogólnie szacuje się, że firmy wydały na reklamę w digitalu w 2022 roku łącznie 667 miliardów dolarów, czyli o 15% więcej niż wcześniej. Z tego wynika, że wydatki na reklamę w mediach społecznościowych stanowią aż 1/3 wszystkich wydatków na reklamę cyfrową.

 

Dane publikowane przez Meta w narzędziach do planowania reklam wskazują jednakże na sześcioprocentowy spadek potencjalnego zasięgu treści reklamowych na Facebooku w porównaniu do wyników z poprzedniego roku, a także znaczący, bo aż 11% spadek zasięgu reklam na Instagramie. Te dane mogą zaskakiwać, bo liczba użytkowników obu platform nieustannie rośnie.

 

Dane pokazują także, że żaden pojedynczy kanał społecznościowy nie jest w stanie zapewnić więcej niż 1% zasięgu wśród unikalnych użytkowników (wyłączając Chiny), a w wielu pomniejszych kanałach, w tym na TikToku czy Twitterze, znajdziemy tylko promil unikalnych użytkowników. Co ciekawe, najwięcej UU znajdziemy na … You Tube. Planując więc strategię reklamową w mediach społecznościowych, nie warto korzystać ze wszystkich kanałów jednocześnie, zwłaszcza w tym samym czasie i z tą samą treścią, ponieważ nie zwiększymy w ten sposób zasięgu udostępnianych treści, a możemy wywołać efekt znużenia i powtarzalności.

Social media to... wyszukiwarka!

Media społecznościowe mają za to coraz większy udział w aktywności związanej z wyszukiwaniem informacji. Już nie tyle Google, ale Facebook czy Instagram są dla wielu internautów podstawowymi wyszukiwarkami treści. Dane pokazują, że użytkownicy w wieku od 16 do 34 lat częściej szukają informacji korzystając z mediów społecznościowych niż z wyszukiwarek dedykowanych. Ponad 80% osób w tej kategorii wiekowej, szukając informacji o markach i produktach, korzysta w tym celu przynajmniej z jednej spośród ośmiu najpopularniejszych platform społecznościowych. Liderem w tym zakresie jest Instagram, z którego internauci szukający informacji produktowych korzystają w tym celu najczęściej.

 

Dla pełnego obrazu trzeba dodać, że liczba użytkowników mediów społecznościowych rośnie, osiągając 4,76 miliarda na początku 2023 roku. Najnowsze badania pokazują, że spędzamy więcej czasu korzystając z mediów społecznościowych niż kiedykolwiek wcześniej. Typowy użytkownik mediów społecznościowych w wieku produkcyjnym spędza obecnie ponad dwie i pół godziny dziennie korzystając z platform społecznościowych, czyli o 40 minut dłużej niż oglądając telewizję.

Mniej znaczy lepiej

Globalna liczba internautów wzrosła do 5,16 miliardów, co stanowi 64,4% światowej populacji. Tempo wzrostu jest jednak wolniejsze niż we wcześniejszych latach i użytkowników Internetu nie przybywa tak szybko jak prognozowano. Jednakże największym zaskoczeniem wynikającym z analizy danych tegorocznego raportu jest to, że spędzamy w Internecie zdecydowanie mniej czasu niż wcześniej. Najnowsze dane pokazują, że typowy użytkownik skrócił swój średni czas korzystania z Internetu o 20 minut dziennie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co odpowiada spadkowi o prawie 5% rok do roku. Może istnieć wiele przyczyn tego spadku, ale dane wskazują na to, że odzwierciedla on szeroki zwrot użytkowników w kierunku bardziej celowego i przemyślanego korzystania z globalnej sieci. Ta zmiana nie oznacza więc, że Internet stał się mniej ważny w życiu ludzi. Sugeruje raczej, że użytkownicy chcą lepiej wykorzystać czas spędzony w Internecie, jak również że przedkładają jakość nad ilość.

 

Biorąc pod uwagę te realia, marketerzy i twórcy treści powinni dokładać więcej starań, aby w 2023 roku przyciągać i utrzymywać uwagę użytkowników cyfrowego świata oraz wnosić do swoich działań więcej jakości i wartości dodanej. Tendencja ta jest ważnym sygnałem wskazującym kierunek projektowania strategii marketingowych (zwłaszcza content-marketingowych) zorientowanych na dostarczanie odbiorcom przemyślanych i wartościowych treści – być może w mniejszej ilości i staranniej lokowanych, lecz zdecydowanie lepszych.

 

Radosław Kuleszewicz

Content Manager

 Image by Freepik